De visie van Down 2 Earth Capital op investeren

Groeifinanciering

Groeien begint met innoveren, innoveren met financieren. Om te groeien dient er dus voldoende financiering beschikbaar te zijn, maar de interne financiering kan tekortschieten. Groeifinanciering door een private equity fonds kan de onderneming de financiële middelen geven om de groei te realiseren.

Alle rechten voorbehouden ©D2E Partners NV - disclaimer - site by MOQO