De visie van Down 2 Earth Capital op investeren

Afsplitsing van een niet core-activiteit

Ondernemingen hebben vaak verschillende activiteiten. Hierbij kan het voorkomen dat de onderneming besluit zich toe te leggen op haar kernactiviteiten, waarbij andere activiteiten worden afgestoten. De afsplitsing van deze activiteiten in een nieuwe onderneming onder nieuwe eigenaars behoort tot de situaties waarbij D2E Capital een rol kan spelen.

Alle rechten voorbehouden ©D2E Partners NV - disclaimer - site by MOQO